BIOSTAR Racing X570GTA 主板評測

2019-12-19 0

大家好,今次小編為大家簡單測試一下BIOSTAR Racing X570GTA主板,該主板主打低階市場,並專為預算有限的用家而設的。它採用了適用於所有最新的第三代AMD Ryzen處理器的最新X570晶片組,並包括支援PCIE 4.0以及支援高達DDR4-4400+(超頻)的記憶體速度。 此主板還配

BIOSTAR S120 256GB SATA SSD 固態硬碟評測

2019-11-06 0

今天小編為大家介紹一下來自BIOSTAR的S120 256GB SATA SSD固態硬碟,它使用了Maxio新款SSD控制器,它最大讀取速度為550MB/s,寫入速度為520MB/s,其性能方面,它介乎於G330和G300 SSD之間。 SSD現今是台式電腦重要的硬件之一,隨價格下降,沒有理由不把S

Biostar G330 256GB SSD開箱文

2017-10-29 0

久違嘅小編返黎啦,今次要同大家介紹嘅係罕見嘅高性價比產品,BIOSTAR出品嘅G330系列SSD分別有128GB, 256GB同512GB嘅選擇,今次我地開箱嘅係256GB,有3年保養服務   好精簡咁拆開包裝盒可以見到一個靜電袋裝住隻2.5寸規格嘅特簿6.8mm厚SSD本體 內部解構 拆