EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra Gaming 顯卡評測

2021-01-19 0

小編今天帶了一些小驚喜給大家,就是EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra啦!這是Ampere處理器的最新版本,該顯卡基於與RTX 3070相同的GA104晶片。我手上沒有很多顯卡跟它進行比較,但是我有RTX 2080 Super和RTX 3070來測試該卡。我沒有記錯