Therabody推出全新Therabody Duo Adapter Set套裝

2021-01-19 0

Therabody推出全新Therabody Duo Adapter Set套裝 雙頭設計 雙倍享受加快恢復   LRT代理的美國原創衝擊治療按摩槍品牌全球健康技術與衝擊治療按摩先驅Therabody™ (前身為Theragun®),自去年推出Theragun第4代深層肌肉按摩槍,坊間好評